Điều khoản XO88 được cấp phép và tuân thủ đầy đủ các quy định về việc cung cấp các dịch vụ cá cược thể thao và các dịch vụ cá cược trực tuyến khác. Nên được lưu ý rằng các hành vi trong trò chơi online của XO88 nếu người chơi vi phạm thì chúng tôi sẽ xử lý theo quy định.

Điều khoản và điều kiện sử dụng này có hiệu lực kể từ khi anh em đăng ký tham gia XO88. Nếu anh em không đồng ý với bất cứ điều khoản và điều kiện nào, hoặc bất bất kỳ điều khoản hiện hành nào. Anh em sẽ không được phép sử dụng hoặc truy cập trang web và dịch vụ của chúng tôi.

Các định nghĩa của XO88

Những quy định sau đây đưa ra các điều khoản và điều kiện chi phối việc sử dụng, truy cập và tham gia của anh em vào tất cả các dịch vụ “chơi thật” do nhà cái XO88 cung cấp lúc này hay lúc khác trên hoặc trong địa chỉ website, và bất cứ trang web nào khác hoạt động dưới tên XO88.

Những quy định này cần được đọc kỹ cùng với luật chơi trò chơi bất kỳ có thể áp dụng, và bất cứ điều khoản, điều kiện nào kiểm soát việc sử dụng dịch vụ, phần mềm và truy cập vào trang web và thông tin được bao hàm trong đó.

 • Cá cược hoặc “đặt cược” cho các mục đích của điều khoản và điều kiện này bao gồm, không có giới hạn, cá cược, đành bài và cờ bạc được thực hiện liên quan đến bất kỳ hoặc tất cả các dịch vụ được tạo sẵn trên bố cục web.
 • Thiết bị có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào được sử dụng để truy cập nhưng không giới hạn ở máy tính để bàn, máy tính xách tay, điện thoại di động, thiết bị kỹ thuật số cá nhân, PDA, thiết bị di động được sử dụng và truy cập trên trang web và để tham gia dịch vụ.
 • Phần mềm có nghĩa là bất kỳ chương trình máy tính, dữ liệu hoặc nội dung nào khác (bao gồm bất kỳ thông tin người dùng nào liên quan đến những điều đã nói ở trên) phải được cái đặt trên thiết bị để cho phép anh em sử dụng, truy cập và tham gia vào dịch vụ với mục đích sử dụng, truy cập và tham gia trong các dịch vụ nói trên web thông qua thiết bị của anh em.
 • Cá cược thể thao đề cập đến hệ thống trò chơi cá cược trực tuyến có thể truy cập hoặc được cung cấp trong một phần của trang web có tên “thể thao”, cũng như tất cả các dịch vụ và hoạt động liên quan đến cá cược trực tuyến.

Điều khoản XO88 về quyền sở hữu và sửa đổi, bổ sung thông tin

Điều khoản XO88
Điều khoản XO88

Quyền sở hữu

Bằng cách đánh dấu vào ô “Tôi xác nhận rằng tôi đủ 18 tuổi và tôi đã đọc, ghi nhớ và chấp nhận các điều khoản và điệu kiện của XO88” và nhấn vào nút “lưu và tiếp tục” trong quá trình đăng ký, anh em hiểu và vẫn đồng ý rằng: bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện này; và các điều khoản và điều kiện này tạo thành một thỏa thuận ràng buộc pháp lý (“Thỏa thuận”) giữa anh em và XO88 về việc sử dụng dịch vụ.

Nếu anh em không đồng ý với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào, vui lòng đánh dấu vào ô “Tôi 18 tuổi và đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của XO88” và không cố gắng sử dụng hoặc tiếp xúc bất kỳ dịch vụ hoặc tải xuống cài đặt bất kỳ phần mềm thứ 3 nào khác.

Sự sửa đổi

Chỉ duy nhất chúng tôi có quyền bổ sung, cập nhật và sửa đổi những điều khoản và điều kiện này và các luật cá cược nhà cái tại bất kỳ thời điểm và những bổ sung, cập nhật, sửa đổi đó sẽ được công bố trên trang web.

Các điều khoản, điều kiện và luật cá cược nhà cái được bổ sung, cập nhật và sửa đổi tại bất kỳ cụ thể sẽ có hiệu lực kể từ lúc được công bố trên website. Việc tiếp tục sử dụng, truy cập và tham gia vào các dịch vụ trên hay thông qua trang web và các thiết bị của chúng tôi sau lúc công bố, chứng tỏ rằng sự chấp thuận của anh em về các điều khoản điều kiện và các luật cá cược nhà cái đã được sửa đổi, cập nhật.

Anh em hiểu và đồng ý rằng anh em phải có trách nhiệm tự kiểm tra xem có bất cứ sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh nào không. XO88 có quyền đơn phương điều chỉnh của mình sẽ thông báo cho anh em những thay đổi hoặc cập nhật tương tự. Sự thông báo đó được cung cấp bởi XO88 bất cứ lúc nào không tạo thành một ràng buộc đối với XO88 là phải báo với anh em những thay đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh.

Bổ sung thông tin

Dữ liệu, tư liệu và thông tin được cung cấp và tạo ra cho anh em sử dụng hoặc phát sinh và thu thập bởi trang web, dịch vụ hoặc thông qua các thiết bị… dưới bất cứ hình thức nào, không giới hạn, các chương trình tiếp thị và tư liệu, kết quả, thống kê, dữ liệu thể thao và các danh sách cố định, các con số cược và tỷ lệ cược, chữ, biểu đồ, băng hình và nội dung âm thanh.

Thuộc về XO88 hoặc người cấp phép của chúng tôi chỉ để phục vụ cho cá nhân quý khách và sử dụng không nhằm mục đích thương mại.

Lưu vào được quy định rõ ràng bởi các điều khoản và điều kiện, anh em sẽ không được sao chép cho ai xem dưới bất kỳ hình thức nào bao gồm chương trinh cáp, xuất bản, chuyển, bán, cho thuê hoặc cho phép các hình thức khác làm thông tin bị rò rỉ cho người khác, website khác, dịch vụ trực tuyến hoặc bản tin và bất cự phương tiện truyền thông nào khác mà không có sự cho phép của nhà cái XO88.

Phần mềm, dịch vụ và thông tin được cung cấp trên website hoặc qua thiết bị bảo hộ bởi bản quyền, thương hiệu và các hình thức của quyền sở hữu trí tuệ và tài sản. Tất cả các quyền, danh hiệu và quyền lợi của phần mềm, dịch vụ và thông tin trên website được sở hữu, cấp phép cho hoặc kiểm soát bởi XO88 hoặc các nhà cấp phép của chúng tôi.

Anh em hiểu rằng anh em không được quyền hoặc bất cứ quyền gì với phần mềm, dịch vụ và thông tin qua việc sử dụng truy cập của anh em với các phương tiện nói trên được cung cấp tại website hoặc qua các thiết bị điện tử.

Điều kiện sử dụng XO88

Để chơi và cá cược với XO88 sử dụng các dịch vụ, anh em phải hoàn thành thủ tục xin mở tài khoản mới và làm thành viên theo cách đã được đưa ra trên trang web.

Anh em đại diện và cam đoan rằng tất cả các thông tin anh em cung cấp khi đăng ký và hoàn tất thủ tục làm hội viên là chính xác, chân thực và đầy đủ về mọi khía cạnh bao gồm tên đăng nahp65 trên mãu làm hội viên, tài khoản, bất kì địa chỉ email hoặc số điện thoại, địa chỉ mà anh em cung cấp.

Chúng tôi sẽ có những biện pháp thảo đáng và thích hợp để đảm bảo rằng những thông tin cá nhân mà anh em hay các thông tin cá cược của anh em trừ khi chúng tôi bị buộc phải làm vậy theo quy định hiện hành của các điều khoản.

Trách nhiệm của anh em là phải giữ bí mật về các thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi có quyền tiết lộ và chuyển thông tin cá nhân của quý khách tới các nhà cung cấp dịch vụ giải quyết thanh toán của chúng tôi và các tổ chức ở một chừng mực cần thiết cho việc hoàn tất cá thanh toán cho các dịch vụ.

Chúng tôi có thể yêu cầu về nhận dạng và độ tuổi của anh em để kiểm chứng thông tin đăng ký hội viên của anh em (ví dụ ảnh nhận dạng hợp lệ và thẻ tín dụng/ thẻ nợ). Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với các thông tin của anh em cung cấp ban đầu, anh em sẽ phải thông báo ngay cho chúng tôi.

XO88 có toàn quyền quyết định, tiến hành kiểm tra an ninh thêmm đối với các thông tin mà anh em cung cấp. Bằng việc đồng ý với những điều khoản này, anh em đồng ý cho XO88 truy cập, xử lý, sử dụng và lưu lại các kết quả nhân dạng hay các cuộc kiểm tra mà có thể chống lại anh em.

Nếu chúng tôi phát hiện ra rằng anh em có hơn một tại khoản tại XO88, chúng tôi có toàn quyền tịch thu toàn bộ tài khoản của anh em, thậm chí có thể khóa tài khoản của các bạn mà không cần phải báo trước.

Điều khoản sử dụng

Là một điều khoản để sử dụng dịch vụ, anh em phải đảm bảo và cam đoan rằng anh em sẽ không sử dụng hay truy cập vào trang web, dịch vụ và phần mềm bất kỳ với mục đích bất hợp pháp mà luật đã ban hành. Đặc biệt, anh em phải đảm bảo và cam đaonn nhưng điều sau đây để được sử dụng các dịch vụ:

 • Anh em chỉ được đại diện cho chính mình và không thay mặt cho người chơi khác.
 • Anh em có thể chơi cá cược mà không bị phạm pháp.
 • Anh em phải đủ 18 tuổi trở lên để có thể chịu trách nhiệm về bản than theo luật quy định đối với anh em.
 • Anh em không thực hiện các hoạt động gian lận hoặc cố ý sử dụng nhiều tài khoản để tham gia cá cược.
 • Anh em giữ tên đăng nhập, số tài khoản và mật khẩu của anh em được an toàn, bí mật. Không được để cho người khác biết tránh trường hợp anh em bị đánh cắp tài khoản. Nếu phát hiện hãy liên hệ ngay với bộ phận chăm sóc khách hàng để thay đổi thông tin ngay.
 • Anh em là người duy nhất chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động diễn ra, bất kể việc truy cập và sử dụng mà anh em tiết lộ cho bên thứ 3 để sử dụng tài khoản mà mất tiền. Thì chúng tôi sẽ không hoàn trả và sẽ không chịu trách nhiệm đến các thiết hại liên quan.
 • Không sử dụng phần mềm gây cản trở đến việc tiếp cận trang web của những người chơi khác, cũng không được làm bất cứ điều gì làm sụt giảm hoạt động của nhà cái.
 • Không được xin hoặc bằng bất cứ cách nào lấy thông tin của những người chơi khác.
 • Không được tải tập tin hoặc dữ liệu chứa vi-rút, làm nguy hại đến hoạt động của ứng dụng.
 • Không gửi cho bất kỳ người chơi nào khác những tài liệu phi pháp, có tính chất quấy rối, lăng mạ, đe doạn, tục tĩu, kích động,… những hành vi này được coi là phạm luật. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm.
 • Để đảm bảo tính minh bạch, XO88 bảo lưu quyền yêu cầu nhà cung cấp tiến hành kiểm tra, xác thực các thông tin có liên quan và đưa ra kết quả không quá 120 ngày kể từ ngày thông báo.
 • Trường hợp xác nhận anh em có bất cứ vi phạm nào với quy định và chính sách cá cược, chúng tôi sẽ khóa tài khoản đồng thời hủy toàn bộ tiền thắng cũng như phần số dư còn lại trong quỹ.
 • Không nạp tiền thông qua thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ mà anh em không được phép sử dụng hoặc cố ý nhận tiền từ thẻ này với bên thứ 3 để thực hiện điều này.

Trách nhiệm của 2 bên

Điều kiện bất khả kháng

Nếu XO88 không thực hiện được hay chậm trễ trong việc thực hiện những điều khoản này do các sự kiện xảy ra vượt tầm kiểm soát của XO88, bao gồm nhưng không giới hạn ở: Thay đổi luật và các quy định hiện hành, hoạt động và sự trì trệ của cơ quan chính phủ, tranh chấp, hỏng đường truyền hệ thống…. những hành động không thể thay đổi được đó sẽ không cấu thành vi phạm luật. 

Trách nhiểm game thủ

XO88 cung cấp một chức năng cho phép người chơi tự bỏ tài khoản của họ trong vòng 7 hoặc 90 ngày. Khi sự thay đổi này được áp dụng cho một tài khoản trong một quãng thời gian, tài khoản sẽ không được mở trở lại cho bất kỳ lý do nào. 

Trong thời gian này, chúng tôi sẽ đóng băng tất cả để ngăn chặn người khác đánh cắp tài khoản. Nếu anh em muốn dùng chức năng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.